Kancelaria Adwokacka

Ewa Wagner

O kancelarii

Przykłady prowadzonych postępowań karnych w których zapadły wyroki uniewinniające.

 

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, III Wydział Karny, sygnatura akt: III K 149/10, uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 § 1kk (oszustwo na rzecz firmy ubezpieczeniowej). Wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 

Wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, sygnatura akt IV K 55/11 uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 209 kk (uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego). Wyrok ten utrzymany został w mocy w dniu 27 lipca 2011 r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie, sygnatura akt V Ka 418/11.

 

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Puławach , II Wydział Karny, uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 18 § 3 kk w związku z art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (sfałszowanie dokumentacji celem uzyskania kredytu). Pokrzywdzony wiodący bank w Polsce.

Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 10 maja 2012 r., sygnatura akt XI K 246/12.

 

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, III Wydział Karny, uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanych mu szeregu przestępstw z art. 231 § 1 kk (działanie na szkodę Skarbu Państwa przez funkcjonariusza publicznego). Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 22 listopada 2013 r. , sygnatura akt V Ka 742/13.

 

 

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zamościu, II Wydział Karny uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego przestępstwa z art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995r. Prawo Łowieckie (bezprawne pozyskanie zwierzyny na szkodę Skarbu Państwa). Wyrok ten został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Zamościu 27 lutego 2014 r., sygnatura akt II Ka 9/14.

 

Wyrokiem w sprawie o sygnaturze akt IV K 1296/13 Sądu Rejonowego Lublin Zachód, IV Wydział Karny, sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 280 § 1kk w zbiegu z art. 158 § 1 kk w zbiegu z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 2 kk (rozbój). Wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

 

Sprawy zakończone po wniesieniu aktu oskarżenia przez prokuraturę umorzeniem postępowania wobec przesłanek ujętych w art. 17 § 1 kpk

 

Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie umorzył postępowanie wszczęte poprzez złożenie prywatnego oskarżenia w którym zarzucano użycie podrobionych faktur, czym spowodowano szkodę w wysokości ponad 80 tys. zł

Sprawa prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Świdniku dotycząca wypadku drogowego, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia na czas powyżej 7 dni – umorzona wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu, a w wyniku zażalenia na to postanowienie Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie zmienił podstawę umorzenia na niepopełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu czynu.

 

 

laoader